Nytt Bondeblad og ny redaktør

Publisert: 8. januar, 2015 av Tun Media

Velkommen til «nye» Bondebladet! Vi håper du får en god leseopplevelse.
En markant B for Bondebladet pryder tittelhodet, kombinert med et stilisert kornaks som symboliserer vekst og jordbruk. Hele bladet har fått ny visuell profil, og er tydeligere inndelt slik at det skal være enklere å finne fram på sidene.

Innholdsmessig vil Bondebladet rendyrke profilen som «Bondens egen ukeavis», men med mer magasinpreg på presentasjonen.

– Målet er å gi leserne et mer lettlest blad, samtidig som den faglige tyngden beholdes, sier avtroppende redaktør Lars Olav Haug.

Bondebladet får samtidig ny redaktør i disse dager. Etter å ha sjøsatt det nye bladkonseptet, går bladets redaktør gjennom ti år, Lars Olav Haug (61), over i en annen stilling i Tun Media. Ny redaktør fra og med neste utgave er Iver
K. Gamme (39).

Gamme har lang erfaring med både fagblader og landbruk. Han har jobbet i Tun Media siden 2009 og har de to siste årene vært redaktør i Norsk Landbruk. I tillegg driver han gård på Gran på Hadeland.

– Jeg ønsker å videreføre Bondebladets lange tradisjoner, men i mer moderne innpakning. De fleste forholder seg i dag til Bondebladet på papir, men det er ingen tvil om at de digitale leseflatene blir stadig viktigere fremover, sier Gamme.

Bondebladet har allerede tatt grep på det digitale området og lanserte i 2014 nye nettsider tilpasset PC, mobil og nettbrett.

Nå er også en ny e-avis under utvikling, der bladet kan leses på nettbrett og PC på en måte leserne kjenner fra papirformatet.

– E-avisen gir i tillegg mulighet til å lese bladet et par dager før det havner i postkassa og her kan man også finne igjen eldre utgaver om det er saker man ikke fikk med seg i første runde, lover den nye redaktøren.

– Det viktigste for oss er uansett at Bondebladet leverer innhold som er aktuelt og relevant for publikum, uavhengig av om folk ønsker å lese det på papir eller skjerm, sier Gamme.