KONSERNLEDELSE

Lise Vedde-Fjærestad

Konsernsjef i Tun Media  og administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen. Hun har i tillegg  konsernansvar for økonomi, personal og administrative funksjoner.