STYRET I TUN MEDIA

Styret i Tun Media og Nationen består av 13 medlemmer.

Tine, Norges Bondelag, Landkreditt, Asker og Bærum Budstikke, Felleskjøpet, Nortura, Gartnerhallen SA har en representant hver.

De ansatte i Tun Media har fire medlemmer. Ansatte velger sine medlemmer av og blant alle ansatte.

STYREREPRESENTANTER

Kjell Rakkenes
Styreleder

Einar Frogner
Styrets nestleder

Gro Tvedt Anderssen
Styremedlem

Andreas Gjølme
Styremedlem

Nina Engelbrektson
Styremedlem

Lars Galtung
Styremedlem

Camilla Mellemstrand
Ansattes representant

Christiane Jordheim Larsen
Ansattes representant