Positiv utvikling i Tun Media

Publisert: 6. mai, 2015 av Marianne Vangsøy

Til tross for at 2014 ble et år med kutt i pressestøtten, leverte Tun Media-konsernet et godt resultat.

I oktober i fjor kom meldingen fra Medietilsynet om at Nationen fikk over fire millioner kroner mindre i pressestøtte enn året før. Grunnen var endringer i regelverket. Samtidig falt annonseinntektene dramatisk gjennom hele året.

God kostnadskontroll gjorde at konsernet hadde et driftsresultat før engangskostnader på 9,7 millioner kroner mot 7,6 millioner kroner året før. Pensjonsordningene ble omgjort fra ytelse til innskudd i 2014 og konsernet måtte derfor utgiftsføre 18,5 millioner kroner i pensjonsmidler. Dette er en engangskostnad som fører til lavere pensjonskostnader i årene som kommer.

Resultat før skatt ble derfor 2,9 millioner kroner mot 4,3 millioner kroner året før for konsernet. For Tun Media AS endte resultatet før skatt på 6,7 mot 2,7 millioner kroner i 2013. AS Nationen fikk et resultat før skatt på -2,8 millioner kroner mot 4 millioner kroner i 2013.

– Til tross for et krevende år med kutt i pressestøtte og fall i annonseinntektene ble 2014 tilfredsstillende, sier konsernsjef i Tun Media Mads Yngve Storvik.

Opplagsutviklingen til Nationen var svært positiv i 2014. Etter at det ble innført betaling på nett, økte opplaget. Det godkjente opplaget endte på 12673, noe som er en framgang på 7,5 prosent fra året før. Den gode utviklingen har fortsatt inn i 2015.

– Opplagsutviklingen er inspirerende og gir tro på videre vekst. I fjor på denne tiden gikk vi i gang med å tenke på hvordan vi skulle møte opplagsfallet. Nå kan vi i stedet tenke på hvordan vi skal fortsette å vokse, sier Storvik.