Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, som forplikter Tun Media AS og datterselskapet AS Nationen til å være åpne om hvordan vår virksomhet påvirker menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tråd med loven vil Tun Media AS og datterselskapet AS Nationen redegjøre for vår aktsomhetsvurdering årlig.

Aktsomhetsvurdering 2022