Tun Media

Tun Media ble etablert i 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medie-engasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Tun-Media-lokaler
Virksomheten

Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo. I tillegg har AS Nationen også en avdeling i Trondheim. Tun Media har strategiske og langsiktige eiere. De største er Tine SA, Norges Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt SA og Gjensidige Forsikring ASA.

Formål

Tun Media har et vedtakfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen.

Nøkkeltall

Tun Media AS er et mediekonsern som gir ut Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
- De viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Opplagstall
Lesertall
Styret i Tun Media og Nationen

Styret i Tun Media AS og AS Nationen er sammensatt av seks aksjonærvalgte representanter. Tun Media AS har to styremedlemmer valgt blant ansatte, og AS Nationen har et styremedlem og en observatør valgt blant de ansatte.

Styrets leder er Kjell S. Rakkenes og styrets nestleder er Einar Frogner. Styrets øvrige medlemmer er Gro Tvedt Anderssen, Nina Engelbrektson, Lars Galtung og Tor Olav Mørseth.

Ansattrepresentantene i Tun Media AS er Stian Eide, som er journalist i Bondebladet og Christiane Jordheim Larsen, som er journalist i Nationen. Ansattrepresentanten i AS Nationen er Eva Nordlund, som er kommentator, og observatøren er Bjarne Bekkeheien Aase, som er journalist.

Styremedlemmene i Tun Media og Nationen
Kjell_Rakkenes_Styreleder
Kjell S. Rakkenes
Styreleder
kjell.rakkenes@nortura.no
+47 905 52 956
Einar_Frogner
Einar Frogner
Styremedlem
einar@frogner.no
+47 976 96 163
Tor_Olav_Mørseth
Tor Olav Mørseth
Styremedlem
torolav@snohetta.com
+47 924 42 262
Line_Hildonen_Ramstad
Line Hildonen Ramstad
Styremedlem
Petter Tveøy
Petter Tveøy
Styremedlem
Petter.Tveoy@tine.no
+47 982 46 286
Mann
Stian Eide
Journalist
stian.eide@bondebladet.no
+47 938 45 120
Janne Grete_redigert2
Janne Grete Aspen
Journalist
janne.aspen@nationen.no
+47 971 89 814
Eva_Nordlund
Eva Nordlund
Kommentator
eva.nordlund@nationen.no
+47 992 73 553
Lars_Bilit_Hagen
Lars Bilit Hagen
Journalist
lars.hagen@nationen.no
+47 480 93 925
Konsernledelsen
Lise_Vedde_Fjærestad
Lise Vedde-Fjærestad
Konsernsjef i Tun Media og administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen
Christian_Lind
Christian Lind
Direktør for salg og byrå
Ole_Martin_Finstad
Ole-Martin Finstad
Direktør for opplag og marked
Iver_Gamme
Iver K. Gamme
Ansvarlig redaktør i Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
iver.gamme@tunmedia.no
+47 950 49 233
Irene_Halvorsen
Irene Halvorsen
Sjefredaktør i Nationen