Tun Media

Tun Media ble etablert i 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medie-engasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Tun-Media-lokaler
Virksomheten

Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo. I tillegg har AS Nationen også en avdeling i Trondheim. Tun Media har strategiske og langsiktige eiere. De største er Tine SA, Norges Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt SA og Gjensidige Forsikring ASA.

Formål

Tun Media har et vedtakfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen.

Nøkkeltall

Tun Media AS er et mediekonsern som gir ut Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
- De viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Opplagstall
Lesertall
Styret i Tun Media og Nationen

Styret i Tun Media AS og AS Nationen er sammensatt av seks aksjonærvalgte representanter. Tun Media AS har to styremedlemmer valgt blant ansatte, og AS Nationen har et styremedlem og en observatør valgt blant de ansatte.

Styrets leder er Kjell S. Rakkenes og styrets nestleder er Einar Frogner. Styrets øvrige medlemmer er Gro Tvedt Anderssen, Nina Engelbrektson, Lars Galtung og Tor Olav Mørseth.

Ansattrepresentantene i Tun Media AS er Stian Eide, som er journalist i Bondebladet og Christiane Jordheim Larsen, som er journalist i Nationen. Ansattrepresentanten i AS Nationen er Eva Nordlund, som er kommentator, og observatøren er Bjarne Bekkeheien Aase, som er journalist.

Styremedlemmene i Tun Media og Nationen
Kjell_Rakkenes_Styreleder
Kjell S. Rakkenes
Styreleder
kjell.rakkenes@nortura.no
+47 905 52 956
Einar_Frogner
Einar Frogner
Styremedlem
einar@frogner.no
+47 976 96 163
Ansattbilde
Gro Tvedt Anderssen
Styremedlem
Nina_Engelbrektson_Styremedlem
Nina Engelbrektson
Styremedlem
nina.engel@enivest.net
+47 971 93 830
Ansattbilde
Lars Galtung
Styremedlem
Ansattbilde
Tor Olav Mørseth
Styremedlem
Stian
Stian Eide
Journalist
stian.eide@bondebladet.no
+47 938 45 120
Christiane_Larsen
Christiane J. Larsen
Journalist
Eva_Nordlund
Eva Nordlund
Kommentator
eva.nordlund@nationen.no
+47 992 73 553
Bjarne_Aase
Bjarne Bekkeheien Aase
Journalist
bjarne.aase@nationen.no
+47 940 08 621
Konsernledelsen
Lise_Vedde_Fjærestad
Lise Vedde-Fjærestad
Konsernsjef i Tun Media og administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen
Christian_Lind
Christian Lind
Direktør for forretningsutvikling og salg
Ole_Martin_Finstad
Ole-Martin Finstad
Direktør for opplag og marked
Iver_Gamme
Iver K. Gamme
Ansvarlig redaktør i Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
iver.gamme@tunmedia.no
+47 950 49 233
Irene_Halvorsen
Irene Halvorsen
Sjefredaktør i Nationen