Tun Media

Tun Media ble etablert i 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medie-engasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Tun-Media-lokaler
Virksomheten

Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo. I tillegg har AS Nationen også en avdeling i Trondheim. Tun Media har strategiske og langsiktige eiere. Amedia AS er største aksjonær, etterfulgt av Norges Bondelag og AS Nord Trøndelag.

Formål

Tun Media har et vedtakfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen.

Nøkkeltall

Tun Media AS er et mediekonsern som gir ut Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
- De viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Opplagstall
Lesertall
Styret i Tun Media og Nationen

Styret i Tun Media AS er sammensatt av syv aksjonærvalgte representanter og tre styremedlemmer valgt blant ansatte. Styrets leder er Ingrid Skogrand. Styrets øvrige medlemmer er Eivor Jerpåsen, Marte Ingul, Guri Jortveit, Arnstein Tveito, Bernt Gran og Randi Dille. Ansattrepresentantene i Tun Media AS er Stian Eide, som er journalist i Bondebladet, Line Trosterud, som er Key Account Manager i Tun Media og Camilla Mellemstrand, som er journalist i Nationen.

AS Nationen er sammensatt av tre aksjonærvalgte representanter, to styremedlem og en observatør valgt blant de ansatte. Styrets leder er Jannicke Engan, Ole-Martin Brinchmann Finstad og Thomas Talleivsen. Ansattrepresentantene i AS Nationen er Eva Nordlund, som er kommentator, Lars Bilit Hagen, som er journalist og observatøren er Hans Bårdsgård, som er kommentator.

Styremedlemmene i Tun Media
Kvinne
Ingrid Skogrand
Styrets leder
Kvinne
Eivor Jerpåsen
Styremedlem
Marte-Ingul-3-1
Marte Ingul
Styremedlem
Guri-Jortveit
Guri Jortveit
Styremedlem
Mann
Arnstein Tveito
Styremedlem
Mann
Bernt Gran
Styremedlem
Kvinne
Randi Dille
Styremedlem
Stian Eide
Stian Eide
Journalist | Ansattrepresentant
stian.eide@bondebladet.no
+47 938 45 120
Camilla_Mellemstrand
Camilla Mellemstrand
Journalist | Ansattrepresentant
Line-Trosterud
Line Trosterud
Strategisk rådgiver | Ansattrepresentant
Styremedlemmene i Nationen
Jannicke-Engan
Jannicke Engan
Konsernsjef i Tun Media | Administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen | konstituert ansvarlig redaktør i Nationen
jannicke@tunmedia.no
+47 930 54 856
Ole_Martin_Finstad
Ole-Martin Brinchmann Finstad
Viseadministrerende direktør og direktør for opplag og marked
Lars_Bilit_Hagen
Lars Bilit Hagen
Journalist | Ansattrepresentant
lars.hagen@nationen.no
+47 480 93 925
Eva_Nordlund
Eva Nordlund
Kommentator | Ansattrepresentant
eva.nordlund@nationen.no
+47 992 73 553
Hans-Bårsgård
Hans Bårdsgård
Kommentator | Observatør
Konsernledelsen
Jannicke-Engan
Jannicke Engan
Konsernsjef i Tun Media | Administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen | konstituert ansvarlig redaktør i Nationen
jannicke@tunmedia.no
+47 930 54 856
Christian_Lind
Christian Lind
Direktør for salg og byrå
Ole_Martin_Finstad
Ole-Martin Brinchmann Finstad
Viseadministrerende direktør og direktør for opplag og marked
Iver_Gamme
Iver K. Gamme
Ansvarlig redaktør i Bondebladet, Norsk Landbruk, Traktor og Min energi
iver.gamme@tunmedia.no
+47 950 49 233