Tun Media

Tun Media ble etablert i 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medie-engasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Tun-Media-lokaler
Virksomheten

Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo. I tillegg har AS Nationen også en avdeling i Trondheim. Tun Media har strategiske og langsiktige eiere. Amedia AS er største aksjonær, etterfulgt av Norges Bondelag og AS Nord Trøndelag.

Formål

Tun Media har et vedtakfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen.

Nøkkeltall

Tun Media AS er et mediekonsern som gir ut Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
- De viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke.

Opplagstall
Lesertall
Styret i Tun Media og Nationen

Styret i Tun Media AS og AS Nationen er sammensatt av åtte aksjonærvalgte representanter. Tun Media AS har to styremedlemmer valgt blant ansatte, og AS Nationen har et styremedlem og en observatør valgt blant de ansatte.

Styrets leder er Anders Møller Opdahl og styrets nestleder er John Kvadsheim. Styrets øvrige medlemmer er Hans-Tore Bjerkaas, Guri Jortveit, Marte Ingul, Sigrid Hjørnegård, Lars Petter Bartnes og John Arne Moen.

Ansattrepresentantene i Tun Media AS er Stian Eide, som er journalist i Bondebladet og Janne Grete Aspen, som er journalist i Nationen. Ansattrepresentanten i AS Nationen er Eva Nordlund, som er kommentator, og observatøren er Lars Bilit Hagen, som er journalist.

Styremedlemmene i Tun Media og Nationen
Stian Eide
Stian Eide
Journalist | Ansattrepresentant
stian.eide@bondebladet.no
+47 938 45 120
Janne Grete_redigert2
Janne Grete Aspen
Journalist
janne.aspen@nationen.no
+47 971 89 814
Eva_Nordlund
Eva Nordlund
Kommentator | Ansattrepresentant
eva.nordlund@nationen.no
+47 992 73 553
Lars_Bilit_Hagen
Lars Bilit Hagen
Journalist | Ansattrepresentant
lars.hagen@nationen.no
+47 480 93 925
Mann
John Kvadsheim
Styrets leder
Marte-Ingul-3-1
Marte Ingul
Styremedlem
Guri-Jortveit
Guri Jortveit
Styremedlem
Sigrid-Hjørnegård_2
Sigrid Hjørnegård
Styremedlem
Lars-Petter-Bartnes
Lars Petter Bartnes
Styremedlem
John-Arne-Moen
John Arne Moen
Styremedlem
Hans-Tore-Bjerkaas
Hans Tore Bjerkaas
Styremedlem
Konsernledelsen
Lise_Vedde_Fjærestad
Lise Vedde-Fjærestad
Konsernsjef i Tun Media og administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen
Christian_Lind
Christian Lind
Direktør for salg og byrå
Ole_Martin_Finstad
Ole-Martin Brinchmann Finstad
Direktør for opplag og marked
Iver_Gamme
Iver K. Gamme
Ansvarlig redaktør i Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor
iver.gamme@tunmedia.no
+47 950 49 233
Irene_Halvorsen
Irene Halvorsen
Sjefredaktør i Nationen