Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Tun Media konsern og deres publikasjoner Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor samler inn og bruker personopplysninger.

Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Tun Medias internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Sikkerhetsansvarlig i Tun Media er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.

Behandlingsansvarlig

Tun Media, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker våre hjemmesider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller lese artikler som er forbeholdt våre abonnenter.

Naviga Content Lab AB er Tun Media sin databehandler og vår leverandør for utvikling og vedlikehold av tunmedia.no, nationen.no, bondebladet.no, norsklandbruk.no og traktor.no.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • For abonnenter på våre papirprodukter vil vi bruke navn og adresse for å levere papirproduktet og dermed oppfylle vår del av avtalen.
 • For betaling av våre abonnement vil vi benytte navn, adresse, mobil og/eller e-post.
 • For abonnenter som ønsker tilgang til våre digitale produkter vil vi bruke brukerens e-post og/eller mobilnummer for å logge seg inn i tjenesten ConnectID. ConnectID er en tjeneste som leveres av MediaConnect AS og personvernerklæringen kan lese her.
 • For abonnenter på våre nyhetsbrev vil vi bruke e-postadressen til å sende nyhetsbrev. Tjenesten krever et samtykke fra mottakeren.
 • Nye abonnenter får nyhetsbrev per e-post som en del av den digitale leveransen fra publikasjonen. Brukeren står fritt til å avslutte tjenesten dersom brukeren ønsker det ved å klikke på “melde deg av nyhetsbrevet” nederst i alle våre nyhetsbrev.
 • Generere statistikk og forstå markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre nettsteder og abonnementsprodukter.
 • Måle effekten av annonser. Vi ønsker å vise deg annonser som er mest mulig relevante for deg på våre nettsider. For å gjøre dette vil vi lage statistikk over hvordan våre brukere reagerer på annonsene på våre nettsider. Effekten av annonsene blir også gjort tilgjengelig for våre annonsører.
 • For innstikk i våre papir publikasjoner kan området du bor i bli benyttet for å treffe de leserne som våre annonsører ønsker å treffe.
 • Et stort antall av våre kunder starter et nytt abonnement i løpet av de 36 første månedene etter at abonnementet ble avsluttet. Vi vil derfor i denne perioden forsøke å kontakte deg for å spørre om du igjen vil abonnere på våre produkter. Vi vil da benytte navn, adresse, telefonnummer og/eller e-post. Behandlingsgrunnlaget er en berettiget interesse og du kan lese mer om den her. Du står selvfølgelig fritt til å reservere deg mot kontakt ved oppsigelse av ditt abonnement.
 • Et stort antall av våre kunder finner det interessant å abonnere på flere av våre publikasjoner og vi kontakter derfor våre abonnenter for å tilby abonnement på våre andre publikasjoner. Vi vil da benytte navn, adresse, telefonnummer og/eller e-post. Behandlingsgrunnlaget er en berettiget interesse og du kan lese mer om den her. Du står selvfølgelig fritt til å reservere deg mot kontakt vedrørende tilbud på andre produkter fra Tun Media.
 • Vi bruker Facebooks Pixel på våre nettsider for å kunne drive målrettet annonsering via Facebook. Bakgrunnen for at vi bruker dette er for å gi relevant markedsføring av redaksjonelt innhold, samt produkter og tjenester fra Tun Media. Dataen er anonymisert og vi kan ikke se hvilke personer som hentes inn og lagres i pixelen. For mer informasjon om Facebooks retningslinjer kan du besøke deres hjemmeside her.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger og oppfylle inngåtte avtaler (personopplysningsloven § 8 a og f og personverndirektivet artikkel 7 b og f).

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig og identifiserbar informasjon som vi samler inn kan være:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Betalingsinformasjon

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som vi behandler er opplysninger som du selv har oppgitt. Utover informasjonen som du har oppgitt vil vi tilføre ytterligere relevant informasjon gjennom vår samarbeidspartner Data Factory AS. Abonnenter som får Bondebladet gjennom et kollektivtabonnement vil vi få opplysningene fra Produsentregisteret SA.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

For å kunne levere gode tjenester og opplevelser for våre brukere og abonnenter har vi inngått avtale med flere leverandører. Vi vil ikke dele personopplysninger med våre leverandører i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Tun Media AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

Våre leverandører som behandler personopplysninger er:

 • Produsentregisteret SA (Oversikt over mottakere av Bondebladet gjennom kollektivabonnement)
 • MediaConnect AS (CRM-system for abonnement, klargjøring av adressefiler for utsendelse av papirutgaver og kundesenter)
 • Data Factory AS (Vask og oppdatering av personopplysninger)
 • Amedia Trykk Lillestrøm AS (Trykk av Bondebladet og Nationen)
 • Polinor AS (Trykk av Norsk Landbruk og Traktor)
 • Grafisk Ferdiggjøring AS (Adressering av Norsk Landbruk og Traktor)
 • Helt Hjem AS (distribusjon av Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor)
 • Posten AS (distribusjon av Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor)
 • Aktiv Norges Distribusjon AS (distribusjon av Nationen)
 • Schibsted Distribusjon Øst AS (distribusjon av Nationen)
 • The Rocket Science Group LLC, Mailchimp (utsendelse av nyhetsbrev)
 • Facebook Business (distribusjon av redaksjonelt innhold og markedsføring)
 • Naviga Content Lab AB (utvikling og vedlikeholde av nettsidene nationen.no, bondebladet.no, norsklandbruk.no og traktor.no)
 • Google Analytics (Samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider)
 • Linkpulse AS (Samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider)
 • Hotjar (Samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider)
 • Google DFP (Administrerer annonser som vises på våre nettsider)
 • Byte AS (utvikling og vedlikehold av nettsidene tunmedia.no og tunbyra,

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten og samtidig ber om at opplysningene skal slettes. Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter 36 måneder.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Tun Media har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Tun Media behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Tun Media rette opplysningene. Se kontaktopplysninger avslutningsvis i erklæringen.

Hvordan sikres opplysningene?

Tun Media har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Vi innhenter ikke sensitive personopplysninger.

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Tun Media som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Tun Media, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. For alle som behandler personopplysninger for Tun Media er det inngått databehandleravtaler.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Tun Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i tjenesteavtalen. Endringer i personvernerklæringen vil bli beskrevet nedenfor og du kan til enhver tid hente frem tidligere utgaver nedenfor.

Endringer per 1.januar 2021:

Trykk av Bondebladet er flyttet fra Agderposten Trykk AS til Amedia Trykk Lillestrøm AS. Aktiv Norges Distribusjon AS og Schibsted Distribusjon Øst AS har blitt lagt til som leverandør, selskapene distribuerer Nationen. Linkpulse AS har blitt lagt til som leverandør, selskapet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider. Cxense og comScore har blitt fjernet som leverandører.

Navneendringer på eksisterende leverandører; Nr1 Trykk AS har endret navn til Amedia Trykk Lillestrøm AS og Infomaker Scandinavia AB har endret navn til Naviga Content Lab AB.

Personvernerklæring 1.3 - 28.januar 2020

Endringer per 28.januar 2020:

Nye abonnenter på Nationen, Norsk Landbruk og Traktor får nyhetsbrev som en del av den digitale leveransen av sitt abonnement. Brukeren kan når som helst melde seg av tjenesten.

Personvernerklæring 1.2 - 13.mars 2019

Endringer per 13.mars 2019:

Data Factory AS har blitt lagt til som leverandør og erstattet Bisnode AS. Selskapet står for vask og oppdatering av personopplysninger.

Byte AS har blitt lagt til som leverandør. Selskapet utvikler og vedlikeholder nettsidene tunmedia.no og tunbyra.no.

Personvernerklæring 1.1 - 9.august 2018

Endringer per 9.august 2018:

comScore har blitt lagt til som leverandør. Selskapet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider.

Betinget interesse for kontakt i forbindelse med salg på andre publikasjoner i Tun Media har blitt lagt til.

Personvernerklæring 1.0 - 8.mai 2018

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på personvern@tunmedia.no, på 21 31 44 00 eller ved å sende et brev til Tun Media AS, Postboks 9303 Grønland, 0135 Oslo.

Oppdatert 1.januar 2021