2 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Medietilsynet
27.03.2020
Nationen og Tun Media har fått henholdsvis 1.555.715 og 483.268 kroner i innovasjonsstøtte fra Medietilsynet.

Medietilsynet fordeler 20 millioner kroner i innovasjonsstøtte til 40 prosjekter i ulike mediebedrifter. – Over halvparten av støtten går til prosjekter som skal gjøre mediene bedre i stand til å håndtere endringer i postloven, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Målet med innovasjonsstøtten er å styrke det norske mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier.

– Støtteordningen gjør det lettere særlig for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive med innovasjon, sier Velsand.

Innovasjonsstøtten ble økt fra ti millioner kroner i 2019 til 20 millioner kroner i år. Økningen skal gå til digitaliseringstiltak som kan gjøre det enklere for medene å håndtere endringene i postloven, som gjør at posten ikke lenger kommer hver dag, men annenhver dag.

Nationen skal fortsette digitaliseringen av avisen, bli mindre avhengig av papirutgaven, få større gjennomslagskraft og få et kompetanseløft

Nyheitsredaktør Svein Ove Hansli i Nationen

– Prosjektet skal lede til en mer robust, effektiv og smidig organisasjon som gjennom den nye produksjonsprosessen er bedre i stand til å levere journalistisk innhold på nye måter på alle digitale flater, forteller nyheitsredaktør Svein Ove Hansli.

– Vi er et viktig samlingspunkt for leserne som skiller seg fra andre medier ved å være distriktene sin næringsavis, og er en unik og viktig aktør i det norske mediemangfoldet. For at vi fortsatt skal ha denne rollen i den nye medievirkeligheten må vi sørge for at vi er gode nok til å være tilstede i det digitale landskapet der publikum er.

– Vårt mål er derfor å gjøre det kompliserte enklere å forstå. Gjennom vår nye satsing ønsker vi å forklare og sortere sakene innenfor vår nisje slik at så mange som råd skal få nytte og glede av vår journalistikk.

– Med nye ressurser skal vi løfte Nationen sin posisjon på digitale plattformer og sørge for at vi også i fremtiden skal være distriktenes næringsavis, sier Hansli.

Utviklingsredaktør Monika Aaserud i Nationen

– Hver dag lages det god og viktig journalistikk i Nationen som vi ønsker at så mange som råd skal få mulighet til å lese. Tradisjonelt sett har våre lesere møtt oss gjennom papiravisen som har kommet i postkassa hver dag. Nå har vi mange digitale kanaler vi kan nå leserne på. De må vi utnytte, forteller utviklingsredaktør Monika Aaserud.

– Kampen om oppmerksomheten er stor. Nationen konkurrerer i en jungel av tilbydere av nyheter i den digitale verden. Samtidig er internett en publiseringsplattform der små og store i større grad kan konkurrere jevnbyrdes om leserne. Innhold kan bli lest og spredd på sosiale medier i stort omfang om det er godt nok og fanger brukernes oppmerksomhet. Hva som skal til er derimot den største utfordringen alle medier prøver å finne et svar på. Det som er sikkert er at man ikke kan sitte stille og se på; man må være med og sikre utvikling i det digitale landskapet, sier Aaserud.

Tun Media skal sammenstille data om abonnenten og digital bruk

Direktør for opplag og marked Ole-Martin Brinchmann Finstad i Tun Media

– Med støtten fra Medietilsynet skal Tun Media igang med et felles utviklingsprosjekt for Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor, forteller direktør for opplag og marked Ole-Martin Brinchmann Finstad i Tun Media.

– Første fase av prosjektet innebærer at vi skal berike dataene vi samler inn i dag ved å hente ut hvilken journalist som har skrevet artikkelen, temaet for artikkelen, samt tid brukt i artikkelen og hvor mye av innholdet som ble lest. Informasjonen skal vi bruke til å lage mer godt innhold for alle våre lesere.

– I andre fase av prosjektet skal vi se hvilke artikler som utløser salg og se på tiltak for å reaktivere våre abonnenter som bruker sine tjenester mindre enn tidligere og på den måten redusere churn. Dette vil igjen føre til at vi kan investere mer i god journalistikk til våre lesere, forteller Finstad.