Historisk gode resultater i Tun Media
25.05.2022
Tun Media fikk et driftsresultat på 22,6 millioner kroner i 2021. Datterselskapet Nationen fikk et driftsresultat på 10,8 millioner. Dette er det beste resultatet i konsernets historie.

Konsernet har økt samlede inntekter på annonse og byrå, og har hatt vekst i brukerinntekter. Omsetningen økte med 6,5 millioner fra 2021 og endte på 149,1 millioner. Konsernsjef Lise Vedde-Fjærestad er godt fornøyd med resultatet for fjoråret, og særlig at dette skyldes topplinjevekst.

– I tillegg til å levere gode økonomiske resultater har vi også opplevd vekst på alle våre publikasjoner. Nationen har vært en av avisene med størst vekst de siste årene og også våre fagblader Norsk Landbruk og Traktor har hatt vekst i abonnement og brukerinntekter, fortsetter Vedde-Fjærestad.

– Jeg er også fornøyd med at vi tidlig etablerte Tun Byrå, konsernet eget innholdsbyrå. Ikke bare har vi med byrået erstattet bortfallet av annonseinntekter, men faktisk fått til en samlet god vekst i summen av byrå- og annonseinntekter. Byrået består nå av syv personer, kan Vedde-Fjærestad fortelle.

– I Nationen økte brukerinntektene med 3,5 millioner kroner og andelen rene digitale abonnenter fortsatt øker, sier Vedde-Fjærestad.

– I 2021 ble Amedia ny hovedaksjonær. Dette betyr nye muligheter for satsinger i Tun Media konsern, ikke minst ved at vi får tilgang på all kompetanse og ny teknologi som styrker oss i kampen om folks tid og penger. At Norges Bondelag valgte å fortsette som aksjonær gjør at vi beholder våre viktig tilknytning til landbruket, sier Vedde-Fjærestad.

– Våre dyktig ansatte legger hver dag ned en fantastisk innsats som i sum har skapt disse resultatene. Tun Media fremstår i dag som et solid og lønnsomt konsern, som har klare ambisjoner om videre vekst, avslutter Vedde-Fjærestad.