Nationen styrker journalistikken gjennom fire nyansettelser
06.07.2020
Nationen har hatt en eventyrlig digital vekst, med en økning i sidevisninger på hele 50 % i første kvartal, og har ambisjoner om å øke enda mer de kommende årene. De henter nå inn fire nye medarbeidere for å styrke journalistikken og den digitale utviklingen.

De siste årene har Nationen gjort store endringer i organisering og arbeidsflyt . Journalistene jobber helt uten deadline og produserer fortløpende saker for digitale utgaver.

– Gjennom prosjektet “Flowline” har vi flyttet alt fokus fra deadlinestyrt avisproduksjon til fullt fokus på å produsere best mulig journalistikk, sier nyhetsredaktør Svein Ove Hansli. Målet var å lage bedre journalistikk med en tydeleg retning innenfor vår nisje. Resultatet har blitt både bedre, men også flere saker. Det har eksisterende og nye lesere likt, som har ført til vekst i både lesertall og abonnenter, forteller Hansli videre.

I vår fikk Nationen tildelt innovasjonmidler fra Medieltisynet. Det har gitt mediehuset rom til å møte fremtidens utfordringer. Til høsten etablerer Nationen prosjektet NatLab, et laboratorium for ny journalistikk.

– Hver dag lages det god og viktig journalistikk i Nationen som vi ønsker at så mange som råd skal få mulighet til å lese. Vi må møte fremtidens utfordringer med å utvikle historiefortelling og formidling på nye måter, i en moderne form, og sørge for å nå publikum der de er digitalt, forteller nyhetsredaktør Hansli.

NatLab vil bestå av et fast team med utvikler, interaktiv designer, journalist og lesejeger. Disse skal jobbe tett med resten av redaksjonen med å formidle og presentere journalistikken på nye måter.

– Vi har stor tro på at vi gjennom dette prosjektet skal nå ut til enda flere enn i dag med vår journalistikk. Vi skal ha to dedikerte personer som skal jobbe med å nå ut til nye lesere. Disse to lesejegerne blir sentrale i vår satsing på sosiale medier. Vi ser at vi får stor effekt når vi er aktive med å spre saker og holde kontakt med publikum der de er. Vi er allerede flinke på Facebook og Instagram, men vi tror vi kan nå veldig mange flere med denne satsingen. Vi må også lete etter andre sosiale medier der vi kan nå flere grupper lesere enn vi klarer å nå i dag, sier Hansli.

Nationen rekrutterer fire nye medarbeidere for å komme i gang med sin nysatsing og ikke minst styrke journalistikken.

– Vår visjon “Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle”, krever at vi leverer journalistikk som blir lagt merke til. Vi har derfor rekruttert medarbeidere som vi er sikre på at vil styrke journalistikken vår. Fremover vil Nationen bli enda bedre på gravende og grundig journalistikk. Vi styrker også vår politiske dekning. Nationen skal sette tydelig dagsorden frem mot Stortingsvalget, lover nyhetsredaktør Hansli.

I tillegg til de fire nye har Nationen gjort noen omrokkeringer internt. Jon- Fredrik Klausen blir frontsjef, Ingjerd Sørlie Yri blir leder for NatLab og Sigurd Lein Hernes får en prosjektstilling på ett år som lesejeger.

Eskild Johansen (38) er ny politisk journalist

Johansen har en utdanning i pedagogikk frå Universitetet i Tromsø. Han har en variert og spennende bakgrunn fra politikk og organisasjonsliv i tillegg til journalistikk. De siste årene har han jobbet som journalist i iTromsø og nå sist i Fiskeribladet som journalist i Tromsø.

– Vi har stor tro på at Johansen sitt samfunnsengasjement, kunnskap om norsk politikk og bakgrunn fra Distrikts-Norge vil styrke den politiske dekningen i Nationen, forteller Hansli.

Johansen gleder seg til å bli en del av Nationen sin redaksjon og tror hans bakgrunn fra nordnorsk politikk og Fiskeribladet vil være et god tilskudd til journalistikken.

– Jeg mener Nationen, kanskje fremfor noen av de andre nasjonale mediene i Norge, evner å løfte frem distriktene og spesielt primærnæringene rolle i den nasjonale politiske dagsorden. Nationens økte satsing på politisk journalistikk er derfor noe jeg setter stor pris på å få bli en del av, sier Johansen.

Ola Karlsen (55) er ansatt som journalist

Karslen er en svært erfaren journalist og har de siste 14 årene vært i ABC nyheter.

– Karlsen er ein dyktig gravejournalist og har stått bak mange og gode gravesaker de siste årene. Med solid kunnskap og interesse for Nationen si nisje, har Nationen sikret seg en erfaren og svært dyktig journalist som vil løfte journalistikken og sørge for at vi skal bli enda mer synlige og sette dagsorden i det norske medielandskapet, sier Hansli.

Karslen jobbet i Nationen i 2004 og 2005 og gleder seg nå til å komme tilbake.

– Jeg gleder meg til dekke mangfoldet av nyheter og beslutninger som berører hele Norge. Sammen med mange dyktige kollegaer i Nationen ønsker jeg å være med å sette dagsorden, sier Ola Karlsen.

Fredrik Borchgrevink Lange (28) er ansatt som leserjeger

Lange har journalistutdanning fra Norges Kreative Høyskole, og har i tillegg et årsstudium i medievitenskap fra NTNU. Han har tidligere arbeidet i Adresseavisa og kommer fra en stilling som journalist Trønderbladet og konstituert nyhetsredaktør i Opdalingen i Oppdal.

- Etter fem år i lokalavis er jeg klar for nye utfordringer. Det er jeg sikker på at Nationen kan gi meg. Jeg ser fram til å jobbe i en så stor og anerkjent avis. Jeg har selv vokst opp på bygda og vet hvor viktig det er å ivareta distriktenes interesser,
sier Borchgrevink Lange

Nyhetsredaktør Hansli sier han er glad for å styrke laget med en dyktig journalist med blikk for det tabloide.

– Borchgrevink Lange vil gå inn som lesejeger i Nationen og ha et spesielt ansvar for å spre saker og holde kontakt med lesarane våre i sosiale medier, forteller Hansli.

Jarand Ullestad (33) er ansatt som Interaktiv designer

Ullestad har master i samfunnsgeografi, og har brukt mesteparten av sitt yrkesaktive liv som kommunikasjonsmedarbeider i ulike organisasjoner. Han kommer fra stillingen som informasjonsrådgiver i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Han har en genuin interesse for digital utvikling design, og det han har laget har imponert oss. Engasjement og samfunnsforståelsen hans er en stor bonus når han nå skal jobbe i vår redaksjon. Ullestad vil være en sentral medarbeider for å utvikle vår satsing på digital historieforteljing,
forteller Hansli.

Stillingen er en prosjektstilling på ett år og Ullestad sier han ser veldig frem til å bli en del av nysatsingen NabLab.

– Nationen fristet med en kort vei fra idé til produkt, og ikke minst et arbeidsmiljø med mye kompetanse og mange forventninger til hva vi skal få til, sier Ullestad.