Produkter
Bondebladet
Ansvarlig redaktør Iver Gamme
Utgivelser Ukentlig
Lesertall 119.000
Opplagstall 53.000
Nettside bondebladet.no
Følg oss i sosiale medier Facebook
Instagram
Bondebladet skal være limet i landbruket.

Bondebladet skal spre inspirasjon, kunnskap og forsterke identitet og stolthet hos bøndene.

Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med sju andre organisasjoner (Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Gartnerhallen, Geno og Hoff) i Norsk landbrukssamvirke. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. Organisasjonene har sine egne spalter for medlemsinformasjon i avisen.

Avisen følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Andre publikasjoner som utgis av Tun Media: