Produkter
Norsk Landbruk
Ansvarlig redaktør Iver Gamme
Utgivelser 20 nummer per år
Lesertall 69.000
Opplagstall 10.500
Nettside norsklandbruk.no
Følg oss i sosiale medier Facebook
Instagram
Norsk Landbruk skal gjøre gårdsdrifta mer lønnsom

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere og skriver om husdyr-, planteproduksjon og driftsteknikk. Målsetting er å gi leseren uavhengige råd og ny kunnskap som kan bidra til mer rasjonell drift og bedre økonomi. I tillegg gir bladet leseren ferske nyheter fra maskinbransjen og forskning i inn- og utland, samt nøkkeldata på redskaper som er aktuelle for norske gårdbrukere. Det skal lønne seg å lese Norsk Landbruk!

Norsk Landbmandsblad som senere ble Norsk Landbruk kom ut for første gang allerede i 1882, da som en ukesavis hvor formålet var kunnskapsformidling om nye metoder og midler innen landbruksfaget.

Andre publikasjoner som utgis av Tun Media: