Produkter
Nationen
Sjefredaktør Irene Halvorsen
Utgivelser 6 utgaver per uke
Lesertall 79.000
Opplagstall 2019-2 15.309
Nettside nationen.no
Følg oss i sosiale medier Facebook
Instagram
Twitter
Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetning i hele landet viktig for alle.

Nationen er en fri og uavhengig dagsavis, og har som formål å ivareta bygdefolkets og distriktenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU.

Avisen kom ut for første gang i 1918 og feiret 100-årsjubileum i 2018. Avisens siste offentlige måling viste et opplag på 15.309 og hadde ved siste lesertallsmåling 79.000 lesere.

Avisens hovedkontor ligger i Schweigaards gate 34E i Oslo. I tillegg har Nationen to medarbeidere i Trondheim, og frilansere over hele landet.

Andre publikasjoner som utgis av Tun Media: